ב״ה

עזרה למשפחות אנ"ש ושלוחים בארה"ק לקראת חג השבועות

  • חלוקת התרומות נעשית ישירות למשפחות אנ"ש בכבוד ובאמינות
  • הקרן עומדת תחת פיקוחו האישי של הרב מנחם מענדל גלוכובסקי שליט"א
  • קבלה מוכרת לצורכי מס לפי סעיף 46 מעמותת ״לחיות בכבוד״ תשלח בדואר אלקטרוני