animated-header-mobile
animated-header

1,000,000 ₪ למשפחת מקלר

%100 מכספי תרומתכם הולכים לצרכי היתומים!

לתרומה

הלב דומע והמוח מתקשה לעכל את בשורת האיוב – גב' שרה מקלר מקהילת חב"ד ברחובות
אשה ואמא לעשרה ילדים לאחר מספר שנים של סבל ויסורים ולחימה בעוז במחלה הארורה סיימה את שליחותה בעולם הזה והשאירה בעל רצוץ אשר מסיבות רפואיות אינו יכול לשאת בנטל המשפחה ועשרה יתומים רכים אשר הגדול מביניהם הוא רק בן 20! 

מי ידאג להם ? מי יחזיק את הבית ? איך יוכלו להנשא בכבוד?
לשאלות הקשות הללו רק לנו יש את התשובה – אנחנו!

אנחנו נפתח את הלב ואת הכיס ונעשה את כל אשר ביכולתנו לסייע לתמוך ולהחזיק את המשפחה.

הרב מנחם מענדל גלוכובסקי שליט"א רב קהילת חב"ד ברחובות וסגן מזכיר בי"ד רבני חב"ד אשר מלווה את המשפחה באופן אישי בשנים האחרונות ואף ימשיך ללוות אי"ה בעתיד, פתח קרן חירום שתשמש כגורל מכריע לעתיד היתומים ומבקש באופן אישי לסייע ביד רחבה.

יהי רצון שיקוים היעוד 'בלע המות לנצח' 'ומחה ה אלוקים דמעה מעל כל פנים' בגאולה האמיתית והשלימה בקרוב ממש.

לתרומה

לתרומה בהעברה בנקאית:

בנק פועלי אגודת ישראל (52)
סניף רחובות (174)
חשבון 409-012289 ע"ש לחיות בכבוד.
לציין בהערות: עבור משפחת מקלר

רשימת התורמים

קרן משפחת מקלר שע״י קרן אמץ משפחה
ת.ד. 560 רחובות
Kerenametz@gmail.com

© כל הזכויות שמורות 2018 // קידום ובניית אתרים <WE/DO/WEB>