ב״ה

יחד נרתמים להצלת השליח

שליח יקר המסור שנים רבות לשליחותו וגרם להשפעה עצומה על מאות יהודים, סובל בתקופה האחרונה לצערנו מזיהום קשה ונדיר ביותר המסכן את חייו, ובפרט את רגלו.

ביטוח הבריאות של השליח המסור, מכסה טיפולים מסוג מסוים שהמקסימום שבהם הוא הצלת חייו באמצעות קטיעת רגלו חלילה!

ברוך השם, ישנו טיפול חדש שהוכח כמצליח להציל את רגלו, ולהחזיר בכך את בריאותו לאיתנה, אולם העלויות הגדולות שלו אינם מכוסות על ידי הביטוח שלו.

השליח המסור, מעולם לא ביקש סיוע גם כשמצבו הכלכלי היה דחוק. אך כעת – בלית ברירה – הוא פונה לכל אחד מאיתנו, חבריו – אנ"ש והשלוחים, כדי לסייע בהצלת חייו, רגלו ושליחותו.

ביחד נגייס $100,000!

אני פונה אליכם בחום לפתוח את ליבכם למען המטרה החשובה הזו! בדרך הטבע, אנחנו תקוותו היחידה לחיים ולבריאות. זכות האחדות שלנו והאהבת ישראל בוודאי יביאו לנס.

  • חלוקת התרומות נעשית ישירות להוצאות הטיפולים בכבוד ובאמינות
  • הקרן עומדת תחת פיקוחו האישי של הרב מנחם מענדל גלוכובסקי שליט"א
  • קבלה מוכרת לצורכי מס לפי סעיף 46 מעמותת ״לחיות בכבוד״ תשלח בדואר אלקטרוני